0

THỦ TỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Hiện nay, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp sẽ không còn được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như trước đây. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần xác định rõ ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong hồ sơ doanh nghiệp. Và khi có sự thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020

Nội dung

1: Về hồ sơ

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm nội dung bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh);

– Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên), của Đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần), của các thành viên hợp danh (đối với Công ty hợp danh); Quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với Công ty TNHH một thành viên) về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Văn bản ủy quyền (nếu có – trong trường hợp không phải người đại diện theo pháp luật của công ty trực tiếp đi nộp);

– Bản sao giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

– Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì doanh nghiệp cần nộp kèm theo: Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;

– Trường hợp ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp được đăng ký bổ sung trước, sau đó, doanh nghiệp thực hiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh hoặc xin giấy phép liên quan đến từng điều kiện kinh doanh cụ thể;

– Đối với ngành nghề bổ sung là ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề, doanh nghiệp phải đảm bảo trong quá trình hoạt động có đủ chứng chỉ hành nghề (nếu không là thành viên công ty nộp kèm Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm chức danh tương ứng)

– Đối với ngành nghề thay đổi, bổ sung là ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định (doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hoạt động có trong đăng ký kinh doanh), trong trường hợp hậu kiểm, doanh nghiệp xuất trình văn bản xác nhận vốn pháp định.

2: Trình tự, thủ tục

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Bước 2: Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp

Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả qua bưu điện.

3: Lưu ý

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi. doanh nghiệp phải thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh.

Sau khi được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày.

Doanh nghiệp cần nắm được ngành nghề thay đổi bổ sung có thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện không và điều kiện là gì; phải thực hiện mã hóa ngành nghề kinh doanh muốn thay đổi bổ sung đó về ngành nghề kinh doanh cấp 4;… và một số vấn đề khác.

Trên đây là tư vấn của Công ty Luật Bắc Bộ về hồ sơ, trình tự, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Mi thc mc xin vui lòng liên h:

CÔNG TY LUT TNHH BC B

Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

Email: [email protected]

Hotline: 0944.645.930/ 0989.309.115