×

Tham gia tố tụng, cử luật sư đại diện cho khách hàng giải quyết những tranh chấp tại cơ quan hành chính nhà nước là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Khách hàng đến với chúng tôi có thể yên tâm về tính chuyên nghiệp, tính chiến đấu và hiệu quả nhất định trong công việc.

Công việc của Công ty Luật Hùng Dũng trong vụ án hành chính bao gồm:

- Nghiên cứu các quyết định hành chính, hành vi hành chính;

- Phân tích tư vấn pháp lý để khách hàng hiểu được liệu mình có đang thực sự bị xâm phạm về quyền và lợi ích hợp pháp không;

- Đưa ra hướng giải quyết đối với vụ việc của khách hàng;

- Soạn thảo đơn khởi kiện vụ án hành chính;

- Hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ;

- Tham gia hòa giải tại Tòa án;

- Tham gia đối thoại;

- Tham gia với tư cách đại diện theo ủy quyền hoặc luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng trong quá trình giải quyết vụ án hành chính tại Tòa án.

- Soạn thảo đơn kháng cáo.