0

Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp mình để phù hợp và thuận lợi hơn. Thay đổi vốn điều lệ có hai hình thức chính là tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ. Khi thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký doanh nghiệp. Luật Hùng Dũng xin gửi tới khách hàng các thông tin sau:

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH, công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ

+ Trường hợp Tăng vốn điều lệ:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

– Nghị quyết, Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần 

– Văn bản của cơ quan chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

+ Trường hợp chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần

+ Trường hợp giảm vốn điều lệ:

– Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các Khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn

Cách thức thực hiện

Theo quy định của pháp luật hiện hành, có 2 cách thức thực hiện:

  • Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
  • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

CÔNG TY LUẬT TNHH HÙNG DŨNG

ĐỊA CHỈ: TẦNG 3 SỐ 27 TRUNG KÍNH, PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY , THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HOTLINE: 0944645930 / 0915347869

0

Luật Doanh nghiệp 2020- thay đổi quan trọng giúp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp!

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 và đã chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Dưới đây là tổng hợp những thay đổi quan trọng giúp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Luật Hùng Dũng gửi tới khách hàng.

Những thay đổi quan trọng trong Luật doanh nghiệp 2020

Được xem là hành lang pháp lý cho doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2020 được các chuyên gia nhận định đã có nhưng thay đổi quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Cụ thể:

  • Thứ nhất cắt giảm thủ tục hành chính và tạo thuận lợi hơn cho việc đăng ký doanh nghiệp, gia nhập thị trường. Thiết lập cơ chế đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử với bộ hồ sơ điện tử mà không phải nộp thêm bộ hồ sơ giấy.
  • Thứ hai, nâng cao khung khổ pháp lý về quản trị doanh nghiệp và nâng cao mức độ bảo vệ nhà đầu tư, cổ đông theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt và phổ biến. Luật mở rộng mức độ và phạm vi quyền của cổ đông nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.
  • Thứ ba, nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp có sửa hữu Nhà nước. Cụ thể là sửa đổi khái niệm doanh nghiệp Nhà nước để xác định rõ loại doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu hơn 50% (đến dưới 100%) vốn điều lệ để có cách thức và phương thức quản lý, giám sát phù hợp.
  • Thứ tư, thúc đẩy phát triển thị trường vốn nhằm đa dạng hóa nguồn vốn cho sản xuất, đầu tư kinh doanh.
  • Thứ năm, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức lại và mua bán doanh nghiệp, bảo đảm tương thích với Luật Cạnh tranh 2018 đối với các quy định về sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.

CÔNG TY LUẬT TNHH HÙNG DŨNG

ĐỊA CHỈ: TẦNG 3 SỐ 27 TRUNG KÍNH, PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU GIẤY , THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HOTLINE: 0944645930 / 0915347869