0

Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được hiểu một cách đơn giản là loại trách nhiệm bồi thường không phát sinh từ quan hệ hợp đồng. Người nào có hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền lợi hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một trong những tranh chấp dân sự phổ biến nhất hiện nay. Bao gồm các tranh chấp yêu cầu bồi thường thiệt hại như: sức khỏe bị xâm phạm, tính mạng bị xâm phạm, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản…. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong xã hội, người vi phạm phải bù đắp tổn thất cho người bị hại bao gồm bù đắp tổn thất về tinh thần và vật chất. Trong quá trình đó, người bị hại và người vi phạm thường xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp về mức bồi thường như thế nào cho hợp lí. Luật Bắc Bộ sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề này dưới bài viết sau:

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

Thứ nhất, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi của con người gây ra.
Khoản 1 Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”. 

Theo quy định tại khoản 1, thì chỉ cần có hành vi gây thiệt hại thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại đã có thể phát sinh, bất kể hành vi đó là trái pháp luật hay không trái pháp luật. Mặc dù vậy, căn cứ trên quan điểm lập pháp trong các văn bản pháp luật trước đó, có thể nhận thấy trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có các điều kiện cơ bản như: có thiệt hại xảy ra; có hành vi gây thiệt hại; có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi gây thiệt hại và thiệt hại xảy ra; có lỗi của người thực hiện hành vi gây thiệt hại.


Thứ hai, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra.
Khoản 3 Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Theo quy định tại khoản 3 Điều này, khi tài sản gây thiệt hại mà không thuộc các trường hợp loại trừ thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên, trong những trường hợp cụ thể xảy ra trên thực tế, khi giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, cơ quan có thẩm quyền cũng phải xác định các điều kiện cụ thể làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như: có thiệt hại xảy ra; có sự kiện tài sản gây ra thiệt hại; có mối quan hệ nhân quả giữa hoạt động của tài sản và thiệt hại xảy ra. Trong trách nhiệm này, không nên coi lỗi là một trong các điều kiện phát sinh trách nhiệm, bởi về mặt lý luận, lỗi chỉ gắn với hành vi có ý thức của con người. Lỗi của chủ sở hữu trong trường hợp này là lỗi trong việc quản lí tài sản. Còn việc sử dụng tài sản mà gây ra thiệt hại thì là hành vi gây ra thiệt hại.


Thứ ba, căn cứ loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại được áp dụng chung cho cả hành vi gây thiệt hại và tài sản gây thiệt hại.  Trách nhiệm chứng minh thuộc về người phải bồi thường thiệt hại.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại:

Được quy định tại điều 585 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

– Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

– Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

– Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

– Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Bắc Bộ về tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Để tìm hiểu rõ hơn, Qúy khách hàng có thể nhờ Luật sư của chúng tôi tư vấn. Ngay sau khi nhận được thông tin khách hàng cung cấp, LUẬT BẮC BỘ sẽ ngay lập tức tư vấn các vấn đề pháp lí, soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước và trả kết quả cho khách hàng nhanh nhất !

Hãy sử dụng dịch vụ tại công ty LUẬT BẮC BỘ với chi phí hợp lí, tốc độ làm việc nhanh và chuyên nghiệp!

Rất mong nhận được hợp tác !

Trân trọng !

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH BẮC BỘ

Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, số 48 Lê Văn Lương – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

Email: [email protected]

Hotline: 0944.645.930/0988.333.823

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *