×
Luật sư

Luật sư Lê Quang Hùng

Luật sư Lê Quang Hùng – Giám đốc công ty Luật Hùng Dũng tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2012 và học viện tư pháp Việt Nam năm 2013. Luật sư Mão có kinh nghiệm gần 10 năm hành nghề Luật và có 4 năm kinh kinh nghiệm hành nghề Luật sư
Hà Nội

Phí: 500,000$